Veelgestelde vragen

Klik op een vraag om het antwoord te zien.

Volgens de overheid wordt groene energie geworven uit een onuitputbare bron en is het schoon en betrouwbaar. Het draagt niet bij aan klimaatverandering en er is nauwelijks sprake van schadelijke effecten voor het klimaat. Wind, zon en water vallen hier duidelijk onder, in tegenstelling tot kolen, of gas. Deze laatsten worden grijze energie genoemd. Voor AlkmaarEnergie is de beste duurzame energie lokaal opgewekt. Zo weet u zeker dat de energie direct groen is opgewekt én dat het geld voor die energie ook weer terugkomt in de lokale economie. Duurzaamheid voor alle Alkmaarders.

Salderen is energie verrekenen met uw energieleverancier. Energie die u zelf opwekt, maar niet gebruikt, kunt u terugleveren aan het net. Als u meer energie verbruikt dan u opwekt, ontvangt u van het energiebedrijf energie. De verrekening van deze twee heet salderen.

Belangrijk is te onthouden dat dit verrekenen niet voor alle energie geldt die u teruglevert, er is een grens hiervoor, de salderingsgrens. Deze grens is gelijk aan de hoeveelheid energie die u van het energiebedrijf ontvangt; u kunt dus nooit méér energie terugleveren dan ontvangen. Wel is er een terugleververgoeding mogelijk als u meer energie teruglevert dan afneemt. Deze vergoeding verschilt per energieleverancier

SDE is de afkorting voor Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie. Zoals de afkorting al aangeeft, het stimuleert duurzame energieproductie en dit gebeurt door een vergoeding te geven per opgewekte kWh. Het is vooral voor bedrijven interessant om met de SDE+ regeling te werken; het stimuleert hen te investeren in duurzame energie en zij krijgen een vergoeding voor de lange termijn die het duurt voordat de investering zich terugbetaalt. U krijgt compensatie voor de meerprijs van duurzame energie.

De postcoderoosregeling is opgezet om de lokale en duurzame opwekking van energie te stimuleren. Inwoners kunnen gezamenlijk, in een coöperatie of VVE, investeren in duurzame energie en zo krijgen ze korting op de energierekening. Tot een opwekking van 10.000 kWh zijn de deelnemers vrijgesteld van energiebelasting. Wil u weten hoe u gebruik kunt gaan maken van deze regeling, kom langs bij een EnergieCafé (derde dinsdag van de maand) van AlkmaarEnergie, stuur een e-mailtje of post een bericht op onze facebookpagina.

Een Garantie van Oorsprong, GvO, is een certificaat van duurzaam opgewekte energie. Deze certificaten zijn nodig om te controleren of energie inderdaad duurzaam is opgewekt. Veel energieleveranciers kopen hun stroom 'grijs' in en vergroenen het door Garanties van Oorsprong (GvO's) te kopen. Dit zijn certificaten die energieproducenten kunnen krijgen voor elke eenheid groene stroom die zij opwekken. Eigenlijk wisselt een energieleverancier hiermee grijze stroom in voor de groene stroom van de producent van wie hij de certificaten koopt. Deze certificaten worden dus los van de fysieke stroom verhandeld. Als u bij AlkmaarEnergie uw energie inkoopt, weet u zeker dat er in Nederland energie is opgewekt door zonnepanelen of een windmolen.

Op uw jaarafrekening staat hoeveel u verbruikt hebt.

In uw huishouden gebruikt u gas voornamelijk voor uw CV- (HR) ketel, dat is dus voor uw verwarming van uw huis. Daarnaast gebruikt u het ook voor het koken (als u op gas kookt) en voor uw boiler, die zorgt voor warm water uit de kraan.

Stroom gebruikt u vooral voor alle apparaten met stekkers in huis en voor uw verlichting. Grootverbruikers zijn de vaatwasser, wasmachine en droger, en een magnetron (ook een kookplaat bij elektrisch koken). Maar ook kleine apparaten verbruiken stroom, zelfs als ze op stand-by staan. Apparaten écht uitzetten en opladers uit het stopcontact halen scheelt al stroom. Als u water op het fornuis kookt gebruikt u minder energie, máár als u duurzame stroom opwekt, dan kunt u beter een waterkoker gebruiken, die gebruikt dan namelijk duurzame stroom!

Om energie te besparen en de warmte die u opwekt niet te verspillen is isoleren een hele grote stap. U kunt uw gevel, uw dak, uw vloer en bodem isoleren. Het isoleren van uw huis is een investering die zich met een lagere energierekening op termijn terugbetaald. Als u met een grotere groep investeert in isoleren, kunt u veel laten doen en zal het rendement zich ook sneller terugbetalen.

Het gemiddelde gasverbruik in Alkmaar is 1300 m3 en 2950 kWh voor stroom; daarmee zitten we onder het gemiddelde van Nederland (1500 m3 en 3300 kWh); we zijn dus op de goede weg met z’n allen.